Entries by admin

Programy na lata 2014-2020

Na politykę spójności w latach 2014-2020 Polska otrzyma ponad 82,5 mld euro, czyli największą pulę środków wśród wszystkich państw członkowskich. Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na realizację sześciu programów krajowych i szesnastu programów regionalnych. Na programy regionalne zostanie przeznaczona znacznie większa niż w poprzednich latach część środków przyznanych Polsce. Województwa po raz pierwszy będą […]

Akredytacja Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubelskie 2007-2013 w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz Beneficjentów w ramach: DZIAŁANIA 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo” DZIEDZINY SPECJALIZACJI 1. Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej Audyt regulacyjny Analiza zasad, procedur, norm, obowiązujących przepisów i wymagań koniecznych […]