Kluczowym priorytetem UE  jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji na skalę przemysłową.

Obszary wsparcia:

   • prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi,
   • projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R,
   • budowa własnego Centrum B+R, w celu prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych.

Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Fundusze na działalność B+R pozwalają zoptymalizować w firmie wydatki na:

   • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R
   • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
   • zakup wyników badań z jednostek naukowych
   • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
   • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
   • ochronę własności przemysłowej
   • komercjalizację wyników badań
   • zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
   • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie.