Kluczowym priorytetem UE na lata 2014-2020 jest finansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R), które mają przełożyć się na wdrażanie innowacji na skalę przemysłową.

Wspierane będą:

 • prace badawcze i rozwojowe (aż do stworzenia prototypu) realizowane przez przedsiębiorców samodzielnie lub we współpracy z jednostkami naukowymi,
 • projekty obejmujące wdrożenia do praktyki gospodarczej wyników prac B+R,
 • budowa własnego Centrum B+R, w celu prowadzenia innowacyjnych prac badawczo-rozwojowych.

Ponadto, dofinansowanie mogą uzyskać projekty związane z rozpoczęciem działalności B+R poprzez utworzenie (rozbudowę) Działu B+R w przedsiębiorstwie.

Fundusze na działalność B+R dla przedsiębiorców będą dostępne m.in. w ramach:

 • Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • Programu Operacyjnego Polska Wschodnia
 • 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO)

 

Fundusze na działalność B+R pozwalają zoptymalizować w firmie wydatki na:

 • wynagrodzenia pracowników delegowanych do prac B+R
 • realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych
 • zakup wyników badań z jednostek naukowych
 • tworzenie prototypów, opracowywanie nowych technologii i produktów
 • stworzenie instalacji demonstracyjnych (pilotażowych)
 • ochronę własności przemysłowej
 • komercjalizację wyników badań
 • zakup aparatury oraz sprzętu badawczego (infrastruktura B+R)
 • utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w przedsiębiorstwie.