Wdrożenie innowacji w skali przemysłowej w przedsiębiorstwie może polegać m.in. na wdrożeniu nowej linii technologicznej, pierwszym wdrożeniu wynalazku, itp.

Dotacje będą adresowane przede wszystkim do przedsiębiorców, którzy planują wdrożenie wyników prac B+R (własnych lub zakupionych), bądź wdrożenie wynalazku do działalności produkcyjnej (usługowej).

Dofinansowaniu podlegają następujące koszty:

    • zakup gruntu, zakup lub budowa budynków i budowli
    • nabycie środków trwałych
    • nabycie wartości niematerialnych i prawnych
    • szkolenia jako uzupełnienie części inwestycyjnej