Celem badania jest uwiarygodnienie danych finansowych poprzez wydanie opinii biegłego rewidenta potwierdzających rzetelność i jasność danych finansowych oraz zmniejszenie ryzyka podejmowanych decyzji w zakresie rachunkowości i finansów.

Zakres usług:

  • Badanie i przegląd sprawozdań finansowych (jednostkowych oraz skonsolidowanych) zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.
  • Sporządzanie sprawozdań.
  • Konsultacje.
  • Szkolenia.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty – zapraszamy do kontaktu z nami.