W ramach Perspektywy Finansowej na lata 2021-2027 Polska może otrzymać ok. 160 mld EUR. 

W nowym rozdaniu funduszy unijnych na politykę spójności będziemy mieć do dyspozycji ponad 72,2 mld euro oraz dodatkowo 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Jednocześnie Polska będzie miała do dyspozycji  57 mld EUR w ramach Planu na rzecz odbudowy Europy, który jako specjalny mechanizm stymulacji gospodarki europejskiej w okresie popandemicznym stanowić będzie niezależny, komplementarny obszar interwencji. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji m.in. w innowacje, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę czy też edukację.

Podobnie jak w poprzedniej perspektywie (2014-2020) około 60% funduszy z polityki spójności trafi do programów realizowanych na poziomie krajowym, a 40% będzie rozdysponowane poprzez programy regionalne.

  1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS) – 25,1 mld EUR
  2. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – 8 mld EUR
  3. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST) – 4,4, mld EUR
  4. Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) – 4,3 mld EUR
  5. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEPW) – 2,5 mld EUR
  6. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) – 2 mld EUR
  7. Inne – 1,76 mld EUR