Ubieganie się o środki publiczne niemal zawsze związane jest z konkurencją między projektami. O powodzeniu procesu pozyskiwania finansowania decyduje nie tylko pomysł, lecz także, jakość i poprawność przygotowanej dokumentacji projektowej. Zgodnie z wymogami funduszy europejskich, do projektu konieczne jest przygotowanie biznes planu. Przygotowany dokument musi nie tylko odpowiadać oczekiwanym standardom, ale też indywidualnym potrzebom realizującego projekt. Dobrze przygotowany biznes plan daje podstawę do zarządzania projektem w perspektywie kilku lat, stanowi udokumentowanie i precyzyjny zapis wizji projektu, a także umożliwia planowanie kolejnych działań organizacji.

Oferujemy:

 • Wstępną, bezpłatną ocenę szans projektu na uzyskanie dotacji;
 • Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dotację;
 • Przygotowanie biznesplanów i studiów wykonalności;
 • Pomoc w opracowaniu i skompletowaniu załączników do wniosku;
 • Złożenie wniosku oraz wsparcie w procedurze oceny projektu;
 • Współpracę z instytucjami oceniającymi wnioski do czasu przyznania dotacji;
 • Pomoc w finansowaniu inwestycji, przygotowanie wniosków kredytowych i leasingowych;
 • Przygotowanie pism, zapytań i podań do instytucji finansujących;
 • Pomoc w skompletowaniu załączników do umowy o dofinansowanie.

Na I etapie obejmującym złożenie wniosku o dofinansowanie proponujemy:

 • Przygotowanie koncepcji projektu;
 • Wypełnienie formularza wniosku;
 • Przygotowanie opracowań będących wymaganymi załącznikami do wniosku w tym biznes planu;
 • Skompletowanie wymaganych załączników;
 • Przygotowanie i złożenie kompletnych dokumentów (wniosek+załączniki) w zgodnie z instrukcją instytucji ogłaszającej konkurs;
 • Doradztwo na etapie składania wniosku;
 • Prowadzenie korespondencji z instytucją finansującą.

Na II etapie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i przyznaniu decyzji o dofinansowaniu oferujemy:

 • Prowadzenie formalności związanych z podpisaniem umowy oraz poprawną realizacją i rozliczeniem projektu (zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymaganiami i procedurami);
 • Doradztwo na etapie realizacji projektu;
 • Prowadzenie korespondencji z instytucjami udzielającymi dofinansowania;
 • Opracowywanie wymaganych sprawozdań z realizacji projektu (okresowe i końcowe);

Pragnąc zapewnić swoim klientom jak najszerszy wachlarz usług przy załatwieniu wszelkich formalności związanych z dotowaną inwestycją oferujemy również możliwość:

 • Uzyskania kredytu, bądź leasingu;
 • Wykonania projektu budowlanego;
 • Sporządzenia kosztorysu inwestorskiego;
 • Wykonania dokumentacji przetargowej;
 • Pełnienia funkcji inspektora nadzoru;
 • Ubezpieczenia sfinansowanych w ramach projektu środków trwałych.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty – zapraszamy do kontaktu z nami.