Biznes plan to pisemny dokument zawierający ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego (inwestycyjnego) np. podjęcie działalności gospodarczej, wejście na nowy rynek, wprowadzenie nowego produktu, wdrożenie innowacyjnych rozwiązań. Ocena dokonywana jest w oparciu o biznes plan, w którym strona ekonomiczna przedsięwzięcia przedstawiona jest w formie modelu finansowego uwzględniającego projekcje finansowe związane z planowaną inwestycją.

Sporządzany na potrzeby wewnętrzne funkcjonującego przedsiębiorstwa, jest także narzędziem komunikacji zewnętrznej np. w celu pozyskania źródeł finansowania inwestycji.

Biznes plan często sporządzany jest jako załącznik do wniosku unijnego lub kredytowego.

Elementami biznes planu są m.in. następujące elementy:

  • Analiza SWOT.
  • Analiza obecnej sytuacji firmy (sytuacja rynkowa, produktowa, finansowa).
  • Opis przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  • Analiza marketingowa.
  • Analiza branży.
  • Model finansowy (analiza finansowa) uwzględniający projekcje finansowe (np. przychodów i kosztów, sposobów finansowania).
  • Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego.
  • Analiza wrażliwości na kluczowe zmienne rynkowe, produktowe, finansowe.
  • Rekomendacje.

Zakres dodatkowych analiz strategicznych i finansowych, opracowanie strategii (oferta produktowa, cennik, kanały dystrybucji, sposób promocji), pogłębiona ocena rentowności przedsięwzięcia, ustalane są indywidualnie.

Biznes plan zawierający ocenę efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego, wraz z rekomendacją pozwala podjąć decyzję o realizacji projektu zarówno w oparciu o czucie biznesu, jak i na podstawie rzetelnej i całościowej analizy planowanej inwestycji.

Do realizacji usługi biznes plan istotne jest udostępnienie danych finansowo-księgowych i informacji handlowo-marketingowych z ostatnich trzech lat działania firmy oraz umożliwienie spotkań z kluczowymi osobami związanymi z przedmiotem projektu.