Nasz zespół:

Joanna Sobczuk: Ekspert w zakresie projektów unijnych. Wykształcenie – studia magisterskie Wydział Humanistyczny na Uniwersytecie Marii – Curie  Skłodowskiej, Studia Podyplomowe: Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych Szkoła Główna Handlowa,  Integracja Europejska – Zarządzanie projektami UE Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu, Przedsiębiorczość i Agrobiznes Akademia Rolnicza w Szczecinie. Certificate PRINCE2® Foundation oraz PRINCE2® Practitioner. Ekspert MRR w obszarze edukacja. Wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu środków na rozwój firm, działalność fundacji, stowarzyszeń, samorządów  oraz szkół. Trener szkoleń w zakresie pozyskiwania środków europejskich, zarządzania projektami oraz przedsiębiorczości.

Krzysztof (2)

Krzysztof Kopiński: Ekspert ds. analiz finansowych. Wykształcenie: studia magisterskie – Akademia Rolnicza w Lublinie, Studium Kredytowca – Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu. Wieloletnie doświadczenie w bankowości korporacyjnej w zakresie: analiz ekonomiczno-finansowych oraz finansowania kredytowego przedsiębiorstw, oceny efektywności zamierzeń rozwojowych i inwestycyjnych jak również przygotowania planów przedsięwzięć gospodarczych. Ponadto doświadczenie w zakresie organizacji i prowadzenia grup producentów rolnych, ukończony kurs maklerski giełd towarowych oraz kurs specjalistyczny z zakresu wyceny wartości nieruchomości.

Monika Kaliszuk: biegły rewident – wpis pod nr 9811, dyplomowany księgowy – wpis pod nr 380. Wykształcenie: studia magisterskie – UMCS w Lublinie, studia podyplomowe „Master of Business Administration”- Politechnika Lubelska oraz „Zarządzanie firmą na rynku UE” – WSPiA Lublin. Wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu audytów właścicielskich i w ramach projektów unijnych oraz w branży rachunkowo-księgowej. Ukończone szkolenie pt. „Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, a Polskie Zasady Rachunkowości”, kurs dla kandydatów na biegłych rewidentów oraz kurs dla kandydatów na głównych księgowych.

Marcin Czarnacki: doktor nauk ekonomicznych (SGH), absolwent studiów podyplomowych na temat wyceny wartości nieruchomości, wieloletni praktyk w zakresie analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów gospodarczych, JST i oceny projektów inwestycyjnych. Autor i współautor licznych biznesplanów, studiów wykonalności, planów strategicznych, wyceny wartości przedsiębiorstw i innych opracowań biznesowych. Posiada duże doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dotacje unijne w ramach takich programów jak POIiŚ, Polska Wschodnia, POIG, PROW, RPO oraz w konstruowaniu budżetów do Programu Horizon 2020. Zajmuje się doradztwem  oraz prowadzeniem szkoleń z zakresu analizy i przygotowania planów finansowych, due dilligence oraz wyceny wartości przedsiębiorstw.

Współpracujemy z jednostkami naukowo-badawczymi oraz dostawcami innowacyjnych rozwiązań technologicznych.