Wycena przedsiębiorstwa przydatna jest w wielu sytuacjach, jednak przede wszystkim wtedy, gdy dochodzi do sprzedaży firmy lub jej udziałów bądź pozyskiwania inwestora.

W ramach swoich usług oferujemy Państwu sporządzenie wyceny dowolnego podmiotu gospodarczego oraz wycenę wartości udziałów w spółce przy zastosowaniu różnych metod, w tym:

 • Majątkowych
 • Dochodowych
 • Porównawcze

Punktem wyjścia dla wyceny wartości przedsiębiorstwa lub spółki jest wnikliwa analiza stanu obecnego. Dalsze działania prowadzą do określenia jego wartości przy założeniu różnych scenariuszy rozwoju sytuacji ekonomicznej. Wybór odpowiedniej metody wyceny wartości udziałów w spółce lub dowolnego podmiotu gospodarczego uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej, tj. pozycji na rynku, stanu majątkowo-finansowego czy też zdolności do generowania dochodów.

Ostatnimi czasy istotną rolę w wycenie wartości spółek, czy też przedsiębiorstw odgrywa siła oraz wartość kapitału intelektualnego. Składają się na niego:

 • Kapitał ludzki – ich zdolności, umiejętności i kompetencje
 • Kapitał organizacyjny – innowacyjność, efektywność procesów, metody zarządzania
 • Kapitał relacyjny – wszystkie relacje z interesariuszami

Rzetelnie przeprowadzona wycena wartości spółki bądź firmy jest wielce pożądana ze względu na wiele funkcji biznesowych, spośród których można wymienić:

 • Funkcję informacyjną – wycena wartości udziałów w spółce lub całościowa wycena przedsiębiorstwa dostarcza informacji na temat obecnej sytuacji, perspektyw i możliwości rozwoju
 • Funkcję doradczą – dostarczając dane dotyczące wartości przedsiębiorstwa umożliwia skuteczne zarządzanie oraz korzystną realizację transakcji kupna-sprzedaży
 • Funkcję argumentacyjną – wycena wartość spółki, firmy lub udziałów w spółce wpływa na pozycję przetargową podczas negocjacji z klientami czy bankami

Najczęściej stosowane metody wyceny firm:

Metody majątkowe

Metody majątkowe wycen przedsiębiorstw traktują firmy jako obciążone zobowiązaniami zestawy składników majątkowych. Wartość firmy jest w tych metodach szacowana jako wartość majątku minus zobowiązania, które finansują częściowo ten majątek. Stosuje się kilka metod majątkowych. Najpopularniejsze z nich to:

 • Metoda likwidacyjna – pokazuje, za jaką kwotę można sprzedać majątek w przypadku likwidacji firmy,
 • Metoda odtworzeniowa – pokazuje, jakich kwot potrzeba, aby zbudować taką samą firmę od podstaw,
 • Metoda skorygowanych aktywów netto – opiera się na wartościach księgowych majątku i zobowiązań firmy.

Zalety:

 • Wycena metodą skorygowanych aktywów netto jest wyceną obiektywną i łatwą do przeprowadzenia;
 • Wymaga zebrania jedynie podstawowych danych;
 • Największą użyteczność wykazuje w przypadku przedsiębiorstw o wysokiej udziale majątku trwałego w wartości całej firmy – w tradycyjnych branżach produkcyjnych.

 

Wady:

 • Wartość wyceny skorygowanych aktywów netto zwykle zaniża wartość przedsiębiorstwa działającego;
 • Nie uwzględnia nieewidencjonowanych w bilansie, a istotnych składowych wartości przedsiębiorstwa, np. kontraktów firmy, wiedzy pracowników, posiadanych marek i wartości znaków towarowych.

Metody dochodowe

Metody dochodowe, w powszechnej opinii, najlepiej oddają wartość firmy. Traktują ją, jako narzędzie do wytwarzania dochodu. Wartość firmy najwierniej oddana jest wtedy, jako obliczona na dzień dzisiejszy wartość dochodu wygenerowanego przez firmę w przyszłych latach. Dochód ten może być mierzony np. dywidendą, ekonomiczną wartością dodaną czy wolnymi przepływami pieniężnymi.

W metodzie zdyskontowanych przepływów pieniężnych wartość firmy jest definiowana, jako odpowiedź na pytanie: ile dzisiaj warte są wszystkie wolne przepływy pieniężne, jakie wygeneruje spółka w przyszłości. W terminologii finansowej jest to tzw. wartość zdyskontowana (pomniejszona o możliwe do uzyskania odsetki od posiadanego kapitału).

Zalety:

 • Wycena metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych uznawana jest za najbardziej rzetelny sposób oszacowania wartości firmy;
 • Metoda nie wnika w poszczególne elementy majątku, lecz przedstawia zdolności firmy, jako całości do generowania korzyści majątkowych dla jej właścicieli.

 

Wady:

 • Podstawowym mankamentem tej metody jest bardzo duża złożoność przygotowania;
 • Opracowanie wiarygodnej wyceny wiąże się z dużymi nakładami pracy, związanymi z przygotowaniem szczegółowych modeli i prognoz finansowych;
 • Ze względu na dużą liczbę założeń odnośnie przyszłości, wyceny przygotowane tą metodą mogą prowadzić to nierzeczowych dyskusji w przypadku kontrowersji.

Metoda porównawcza

Ostatnią grupą metod są metody wycen porównawczych. Szacują one wartość firmy na bazie wycen innych, porównywalnych pod względem profilu działalności przedsiębiorstw. Wyceny te mogą pochodzić z dwóch źródeł: innych transakcji sprzedaży spółki lub udziałów, przy których opublikowano cenę nabycia udziałów firmy i wyceny porównywalnych spółek giełdowych.

Zalety:

 • Wycena metodą porównawczą, w przypadku dysponowania dobrą bazą danych historycznych transakcji, umożliwia szybkie i przede wszystkim obiektywne (rynkowe) określenie wartości firmy.

 

 • Wycena metodą porównawczą, w przypadku dysponowania dobrą bazą danych historycznych transakcji, umożliwia szybkie i przede wszystkim obiektywne (rynkowe) określenie wartości firmy.

 

 

 • Wycena metodą porównawczą, w przypadku dysponowania dobrą bazą danych historycznych transakcji, umożliwia szybkie i przede wszystkim obiektywne (rynkowe) określenie wartości firmy.

 

Wady:

 • W polskich warunkach, gdzie rynek transakcji kapitałowych jest jeszcze nie do końca rozwinięty, często trudno znaleźć jakiekolwiek porównywalne spółki do przeprowadzenia wyceny. Stąd mogą brać się niedokładności w wycenie.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty przeprowadzenia wyceny wartości przedsiębiorstwa – zapraszamy do kontaktu z nami.