„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”.

Henry Ford

Oferujemy kompleksowe usługi doradcze w zakresie:

 • Doboru źródeł finansowania projektów;
 • Pozyskiwania dotacji w ramach funduszy unijnych oraz innych funduszy pomocowych;
 • Zarządzania projektami, w tym przygotowywania umów oraz procedur wyboru wykonawców;
 • Opracowywania biznesplanów, studiów wykonalności oraz analiz finansowych;
 • Audytu wewnętrznego i zewnętrznego;
 • Uzyskania kredytów inwestycyjnych, pomostowych i obrotowych;
 • Szkoleń i doradztwa zawodowego;
 • Pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 • Ubezpieczeń.

Świadczymy usługi dla:

 • Przedsiębiorstw;
 • Podmiotów Sturt-up;
 • Osób bezrobotnych oraz rozpoczynających działalność gospodarczą;
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 • Szkół i placówek oświatowych;
 • Ośrodków sportowych i rekreacyjnych;
 • Rolników;
 • NGO.

Rodzaje realizowanych projektów:

 • Innowacyjne;
 • Badawczo-rozwojowe;
 • Informatyczne;
 • Szkoleniowe;
 • Doradcze;
 • Edukacyjne.

Wynagrodzenie:

  • Wynagrodzenie kalkulowane jest indywidualnie, zależy m.in. od zakresu wykonywanych czynności, planowanej wielkości inwestycji oraz stopnia skomplikowania projektu.
  • Nie pobieramy zaliczek.
  • W celu poznania szczegółów naszej oferty oraz propozycji cenowych prosimy o kontakt.