Audyt zewnętrzny jest szczegółową analizą działalności danego przedsiębiorstwa, instytucji czy organizacji, przeprowadzany przez niezależnych  certyfikowanych specjalistów i ekspertów celem weryfikacji i wykrycia potencjalnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu.

Celem audytu jest ocena danego podmiotu, organizacji, procesu, systemu, produktu czy też projektu pod kontem określenia poziomu zgodności z normą audytową oraz w pod kątem stabilności prawnej, finansowej, wdrożonymi standardami czy procedurami.

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania audytu zewnętrznego zgodnie z prawodawstwem Polskim i Europejskim jest osoba posiadająca jedną z następujących kwalifikacji zawodowych:

 • ukończoną aplikację kontrolerską potwierdzoną złożonym egzaminem kontrolerskim z wynikiem pozytywnym przed komisją powołaną przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
 • posiada uprawnienia biegłego rewidenta,
 • złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny na stanowisko inspektora kontroli skarbowej,
 • złożyła w 2003-2006 r., z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów i  spełnia kryteria wymienione w art. 58 pkt 1-4 Ustawy o finansach publicznych,
 • posiada międzynarodowy certyfikat Certified Internal Auditor (CIA),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Certified Government Auditing Professional (CGAP),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Certified Information Systems Auditor (CISA),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Certified Fraud Examiner (CFE),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Certification in Control Self-Assessment (CCSA),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Certified Financial Services Auditor (CFSA),
 • posiada międzynarodowy certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA).

Oferujemy:

 • Badanie sprawozdań finansowych;
 • Audyt dotacji i projektów unijnych.

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty – zapraszamy do kontaktu z nami.