Świadczymy kompleksowe i profesjonalne doradztwo .

Oferujemy doradztwo związane z nawiązaniem i rozwojem współpracy przedsiębiorcy ze sferą nauki polegające na:

  • identyfikacji potrzeb (np. poprzez audyt innowacyjności),
  • wsparciu  w zakresie nawiązania współpracy z odpowiednią jednostką naukowo-badawczą aż do skonstruowania mechanizmu
    finansowania zaprojektowanej współpracy,
  • pośrednictwie między naukowcami i przedsiębiorcami,
  • wyjaśnianiu zagadnień związanych z własnością intelektualną, inkubacją, transferem technologii, modelowaniem procesów spin off/spin out.

Łącząc świat nauki i biznesu, tworzymy dla nowych idei przyjazne środowisko i możliwości realizacji.