Euro-Inwest JS Centrum Doradztwa
Projektowo-Finansowego


Adres biura: ul. Czechowska 19A / lokal 48


gsm: 500 261 407
gsm: 508 168 307
skype: euroinwest.js
gg: 3043261

Oddział Kraków
e-mail: oddzial.krakow@euro-inwest.eu
Rozliczanie dotacji unijnych

Faktyczna wypłata dofinansowania zależy od poprawnej realizacji i dokumentacji projektu. W związku z tym oferujemy nadzór nad realizacją projektu obejmujący:

Czytaj całość
 
Doradztwo

KOMUNIKAT!

 

W związku z częstymi informacjami i telefonami do nas, dotyczącymi sprzedaży publikacji na CD zawierającymi  materiały z zakresu funduszy unijnych, wysyłanych za pobraniem przez firmę EUROINWEST informujemy, że nasza firma nie prowadzi i nigdy nie prowadziła żadnej sprzedaży wysyłkowej, ani nie jest współautorem powyższych publikacji. Ponadto informujemy, że nie prowadzimy oddziału, ani nie współpracujemy z firmami o takiej samej nazwie w Tychach, Wieliczce, ani w Bytomiu.

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
„Jeżeli istnieje jakiś jeden sekret sukcesu, to jest to umiejętność przyjmowania cudzego punktu widzenia
i patrzenia z tej perspektywy z równą łatwością jak z własnej”. 
Henry Ford

 

Pozyskujemy dotacje unijne m.in. dla:

 

 • przedsiębiorstw,
 • Jednostek Samorządu Terytorialnego,
 • Szkół Publicznych i Niepublicznych, 
 • placówek oświatowych,
 • rodków i instytucji kultury,
 • ośrodków sportowych i rekreacyjnych,
 • osób rozpoczynających działalność gospodarczą,
 • rolników.

 

Oferujemy:

 

 • opracowywanie biznesplanu i studium wykonalności,
 • sporządzanie wniosku o dotacje do programów RPO woj. lubelskie, PO KL, PO IG, PO IŚ, PROW,
 • przygotowanie załączników do wniosku, w tym środowiskowych,
 • złożenie wniosku i pomoc w przejściu procesu oceny formalnej i merytorycznej,
 • pomoc w realizacji projektu,
 • doradztwo dla osób  rozpoczynających  działalność gospodarczą w zakresie pozyskania dotacji,
 • pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania inwestycji z różnych źródeł.

 

Wynagrodzenie:

 
 • doradztwo w zakresie doboru właściwego finansowania planowanej inwestycji oraz weryfikacja realnych szans na uzystanie wsparcia w ramach danego działania/poddziałania jest BEZPŁATNA i niezobowiązująca,
 • wynagrodzenie za sporządzenie dokumentacji aplikacyjnej kalkulowane  jest indywidualnie, zależy m.in. od zakresu wykonywanych czynności, planowanej wielkości inwestycji oraz stopnia skomplikowania projektu.
 • W celu poznania szczegółów naszej oferty oraz propozycji cenowych prosimy o kontakt.