Szkolenia otwarte:

Biznes:

  • marketing i sprzedaż;
  • zagadnienia finansowe i prawne;
  • zarządzanie strategiczne i operacyjne;
  • umiejętności menedżerskie i osobiste;
  • zarządzanie projektami;
  • zarządzanie innowacjami.

Osoby bezrobotne:

  • doradztwo zawodowe;
  • zasady opracowywania biznesplanu;
  • podstawy przedsiębiorczości;
  • szkolenia zawodowe.

Administracja:

  • zamówienia publiczne;
  • kontrola zarządcza;
  • audyt wewnętrzny;
  • analiza ryzyka;
  • zarządzanie projektami.

Zapewniamy organizację usługi szkoleniowej w pełnym zakresie:
Rezerwacja obiektu noclegowego, zapewnienie wyżywienia, sali szkoleniowej, trenera, materiałów szkoleniowych, zaplecza technicznego, atrakcji, materiałów szkoleniowych , certyfikatów, usługi po- szkoleniowej, wsparcia merytorycznego.

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w siedzibie firmy zamawiającej usługę.

Szkolenia zamknięte:

Specjalnie dedykowana usługa szkoleniowa skierowana do konkretnej firmy. Na szkoleniu zamkniętym spotykają się wyłącznie pracownicy firmy zamawiającej usługę szkoleniową. Trener lub ekspert realizuje wcześniej ustalone potrzeby szkoleniowe w oparciu o wysokie standardy.

Zapewniamy organizację usługi szkoleniowej w pełnym zakresie:
Rezerwacja obiektu noclegowego, zapewnienie wyżywienia, sali szkoleniowej, trenera, materiałów szkoleniowych, zaplecza technicznego, atrakcji, materiałów szkoleniowych , certyfikatów, usługi po- szkoleniowej, wsparcia merytorycznego.

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w siedzibie firmy zamawiającej usługę.

Sprawdź nas w swojej firmie, przedstawimy Państwu bezpłatną prezentacji szkolenia.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty szkoleń – zapraszamy do kontaktu z nami.