Szkolenia otwarte:

Biznes:

 • marketing i sprzedaż;
 • zagadnienia finansowe i prawne;
 • zarządzanie strategiczne i operacyjne;
 • umiejętności menedżerskie i osobiste;
 • zarządzanie projektami;
 • zarządzanie innowacjami.

Osoby bezrobotne:

 • doradztwo zawodowe;
 • zasady opracowywania biznesplanu;
 • podstawy przedsiębiorczości;
 • szkolenia zawodowe.

Administracja:

 • zamówienia publiczne;
 • kontrola zarządcza;
 • audyt wewnętrzny;
 • analiza ryzyka;
 • zarządzanie projektami.

Zapewniamy organizację usługi szkoleniowej w pełnym zakresie:
Rezerwacja obiektu noclegowego, zapewnienie wyżywienia, sali szkoleniowej, trenera, materiałów szkoleniowych, zaplecza technicznego, atrakcji, materiałów szkoleniowych , certyfikatów, usługi po- szkoleniowej, wsparcia merytorycznego.

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w siedzibie firmy zamawiającej usługę.

Szkolenia zamknięte:

Specjalnie dedykowana usługa szkoleniowa skierowana do konkretnej firmy. Na szkoleniu zamkniętym spotykają się wyłącznie pracownicy firmy zamawiającej usługę szkoleniową. Trener lub ekspert realizuje wcześniej ustalone potrzeby szkoleniowe w oparciu o wysokie standardy.

Zapewniamy organizację usługi szkoleniowej w pełnym zakresie:
Rezerwacja obiektu noclegowego, zapewnienie wyżywienia, sali szkoleniowej, trenera, materiałów szkoleniowych, zaplecza technicznego, atrakcji, materiałów szkoleniowych , certyfikatów, usługi po- szkoleniowej, wsparcia merytorycznego.

Szkolenia zamknięte mogą być realizowane w siedzibie firmy zamawiającej usługę.

Sprawdź nas w swojej firmie, przedstawimy Państwu bezpłatną prezentacji szkolenia.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszej oferty szkoleń – zapraszamy do kontaktu z nami.