Wykaz akredytowanych wykonawców

Euro Inwest Centrum Doradztwa Joanna Sobczuk jest akredytowanym wykonawcą usług w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwo Lubelskie 2007-2013 w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz Beneficjentów w ramach:

DZIAŁANIA 1.7 „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo”

DZIEDZINY SPECJALIZACJI

1. Prowadzenie przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej

 • Audyt regulacyjny
 • Analiza zasad, procedur, norm, obowiązujących przepisów i wymagań koniecznych do spełnienia przez przedsiębiorstwa w celu sprawnego funkcjonowania na terytorium Unii Europejskiej
 • Ocena konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynku
 • Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia strategii rozwoju przedsiębiorstwa
 • Planowanie inwestycyjne

Wykaz akredytowanych wykonawców

2. Wprowadzanie przez przedsiębiorcę produktów na nowe rynki zagraniczne

 • Planowanie eksportu oraz rozwój produktów eksportowych
 • Wdrażanie wybranych elementów planu rozwoju eksportu
 • Rozpoczęcie działań eksportowych

Wykaz akredytowanych wykonawców

3. Pozyskiwanie zewnętrznego finansowania na rozwój działalności gospodarczej

 • Emisja i wprowadzanie do obrotu publicznego lub zamkniętego akcji/obligacji
 • Usługi doradcze prowadzące do uzyskania finansowania z funduszu kapitału wysokiego ryzyka
 • Pozyskanie inwestora strategicznego
 • Uzyskanie finansowania z różnych źródeł (strategia finansowania, potencjalne źródła finansowania)
 • Poszukiwanie zewnętrznego finansowania inwestycji

Wykaz akredytowanych wykonawców