Na politykę spójności w latach 2014-2020 Polska otrzyma ponad 82,5 mld euro.

Pieniądze te zostaną przeznaczone między innymi na realizację sześciu programów krajowych i szesnastu programów regionalnych.

Na programy regionalne zostanie przeznaczona znacznie większa niż w poprzednich latach część środków przyznanych Polsce.

Obok inwestycji w innowacje, badania i rozwój, przedsiębiorczość, transport przyjazny środowisku, autostrady i drogi ekspresowe, ważnymi obszarami wsparcia w latach 2014–2020 będą również:

  • budowa społeczeństwa informacyjnego (cyfryzacja kraju),
  • zielona energia,
  • działania zapobiegające wykluczeniu społecznemu.

Dodatkowo Polska otrzyma około 252,5 mln euro na wsparcie młodzieży wchodzącej na rynek pracy.

Rok 2014 to także okres kontynuowania inwestycji oraz wydatkowania środków z budżetu UE na lata 2007–2013.

Nadal można korzystać z tych środków, np. w formie preferencyjnych pożyczek.

Podział środków

Linki do poszczególnych programów:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – www.pois.gov.pl
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – www.poir.gov.pl
Program Operacyjny Polska Cyfrowa – www.popc.gov.pl
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój – www.power.gov.pl
Program Operacyjny Polska Wschodnia – www.polskawschodnia.gov.pl
Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 – www.popt.gov.pl
Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej 2014-2020 – www.ewt.gov.pl

Więcej informacji na stronie: http://www.pois.gov.pl/wszystkie-serwisy-programow/